Mattaku Saikin no Tantei to Kitara cover
Author:
Masakuni Igarashi
Artist:
Masakuni Igarashi
Genres:
Adventure, Comedy, Drama, Mystery, Romance, Seinen, Slice of Life
Status:
Ongoing

Mattaku Saikin no Tantei to Kitara


date chapter name
16 Apr, 2018
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 11
18 Mar, 2018
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 10
31 Oct, 2017
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 9
31 Oct, 2017
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 8
31 Oct, 2017
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 7
31 Oct, 2017
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 6
31 Oct, 2017
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 5
31 Oct, 2017
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 4
31 Oct, 2017
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 3
21 Oct, 2016
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 2 - Ex-Great Detective's Assistant, Mashiro
14 Oct, 2016
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 1 - Ex-Detective Nagumo Keiichirou